Phoenix Bio

論文一覧

論文一覧

Efficient in vivo Xenogeneic retroviral vector-mediated gene transduction into human hepatocytes.

    Kentaro Emoto, Chise Tateno, Hiroshi Hino, Hironobu Amano, Yasuhiro Imaoka, Kinji Asahina, Toshimasa Asahara and Katsutoshi Yoshizato

    Hum Gene Ther. 2005 Oct; 16: 1168-1174.